OSIJEK / 18.5.2019.

Hod za život miroljubivi je hod građana u znak potpore svakom rođenom i nerođenom djetetu, njegovoj majci, ocu i svakoj obitelji. Cilj Hoda za život je skretanje pozornosti na poštivanje svakoga ljudskog života od začeća do prirodne smrti. Pravo na život temeljno je ljudsko pravo i preduvjet svakog drugog ljudskog i građanskog prava.

Hod za život Osijek 2019
Datum: 18.5.2019.
Okupljanje u 10h u parku Zrinjevac.
Ruta: Park Zrinjevac, Slavičekova ulica, Ulica Hrvatske Republike, Županijska ulica, Trg Ante Starčeviča.
Prijava za volontere
Kontakt: hodzazivot@hodzazivot.hr